Charts

RELIGION

RELIGION

Page

B0107F, L, ML, B8050CA, B0107WP, C, CW

Language Study Jawi

B0282F, L, ML, B1230CA, WP, C, CW

Huruf Dan Angka Jawi

B0283F, L, ML, B0708CA, WP, C, CW

Doa-Doa Harian

B0285F, L, ML, B1226CA, WP, C, CW

Menunaikan Solat Maghrib (lelaki)

B0289F, L, ML, B1229CA, WP, C, CW

Cara Menunaikan Solat Subuh (perempuan)

B0286F, L, ML, B1227CA, WP, C, CW

Cara Menunaikan Solat Subuh (lelaki)

B0290F, L, ML, B8121CA, B0460WP, C, CW

Rukun Islam Dan Rukun Iman

B0287F, L, ML, B0709CA, WP, C, CW

Cara Menunaikan Solat Dzuhur, Asar Dan Isyak (perempuan)

B0291F, L, ML, B0522CA, WP, C, CW

Cara-Cara Berwudhu'

B0284F, L, ML, B1225CA, WP, C, CW

Cara Menunaikan Solat Dzuhur, Asar Dan Isyak (lelaki)

B0288F, L, ML, B1228CA, WP, C, CW

Cara Menunaikan Solat Maghrib (perempuan)

B0368F, L, ML, CA, WP, C, CW

Doa Sebelum Makan

B0369F, L, ML, CA, WP, C, CW

Doa Selepas Makan

B0427F, L, ML, B0431CA, WP, B8111CA, B0427WP, C, CW

Rukun Iman & Rukun Islam (set of 2)

B0414F, L, ML, B8105CA, B0414WP, C, CW

Panduan Kebersihan dan Peraturan Di Surau & Bilik Wuduk

B0537F, L, ML, CA, WP, C, CW

Doa Mula Belajar

B0415F, L, ML, B8178CA, B0415WP, B8017C, CW

Adab Di Surau

B0538F, L, ML, CA, WP, C, CW

Doa Penerang Hati

B0426F, L, ML, B8100CA, B0426WP, C, CW

Nasab Rasulullah S.A.W

B0579W, MW, CA, WP, C, CW

Aktiviti Panitia Bahasa Arab

B0745F, L, ML, CA, WP, C, CW

Doa Masuk Tandas

B0746F, L, ML, CA, WP, C, CW

Doa Keluar Tandas

B0749F, L, ML, CA, WP, C, CW

Cara-Cara Berwudhu' (Perempuan)

B0752F, L, ML, CA, WP, C, CW

Peta Negara Arab Saudi

B0762F, L, ML, CA, WP, C, CW

Anggota Badan -B.Arab

B0837F, L, ML, CA, WP, C, CW

Seksa Meninggalkan Solat 5 Waktu

B1313F, L, ML, CA, WP, C, CW

Perkataan & Maksudnya (B. Arab)

B1423F, L, ML, CA, WP, C, CW

Zikir Harian (set of 7)

B1424F, L, ML, CA, WP, C, CW

Puji-pujian (set of 4)

B1440F, L, ML, CA, WP, C, CW

Asma' Al-Husna

B1441W, MW, CA, WP, C, CW

Aktiviti Panitia Pendidikan Islam

B1509F, L, ML, CA, WP, C, CW

Doa Mula Belajar

B1641F, L, ML, CA, WP, C, CW

Tokoh Cendekiawan Islam Terkemuka (set of 14)

B1734F, L, ML, CA, WP, C, CW

Kalender Masehi (B.Arab, BM)

B1479F, L, ML, CA, WP, C, CW

Contoh Ayat Pernyataan, Pertanyaan & Ucapan (BM, B. Arab)

B1735F, L, ML, CA, WP, C, CW

Kalender Islam (B.Arab, BM)

B1803F, L, ML, CA, WP, C, CW

Kod Huruf Jawi

B1827F, L, ML, CA, WP, C, CW

Piagam Pelanggan Surau

B1838F, L, ML, CA, WP, C, CW

Surah Al-Insan

B1839F, L, ML, CA, WP, C, CW

Surah As-Sajadah