Charts

ACCOUNT

B0083W, MW, B1205CA, WP, C, CW

Cheque​

B0232W, MW, B1215CA, WP, C, CW - Jurnal Jualan

B0233W, MW, B0461CA, WP, C, CW - Jurnal Am

B0234W, MW, B1214CA, WP, C, CW - Jurnal Belian

B0235W, MW, B1218CA, WP, C, CW

Jurnal Pulangan Belian

B0236W, MW, B1219CA, WP, C, CW

Jurnal Pulangan Jualan

B0237W, MW, B1209CA, WP, C, CW

Kunci Kira-Kira

B0238W, MW, B1210CA, WP, C, CW

Lejar

B0239W, MW, B1204CA, WP, C, CW

Buku Tunai

B0245W, MW, B1216CA, WP, C, CW

Jurnal Pembayaran Tunai

B0246W, MW, B1217CA, WP, C, CW

Jurnal Penerimaan Tunai

B0247W, MW, B1211CA, WP, C, CW

Lembaran Kerja

B0248W, MW, B1212CA, WP, C, CW

Penyata Akaun

B0249W, MW, B1206CA, WP, C, CW

Invois

B0250W, MW, B1203CA, WP, C, CW

Buku Tunai Runcit

B0251W, MW, B1213CA, WP, C, CW

Penyata Bank

B0276F, L, ML, B1207CA, WP, C, CW

Jenis Cek Dan Penggunaannya

B0416W, MW, CA, WP, C, CW

Persamaan Perakaunan

B0417W, MW, CA, WP, C, CW

Belanjawan Tunai Bagi Tempoh

B0768F, L, ML, CA, WP, C, CW

Jurnal

B0769F, L, ML, CA, WP, C, CW

Lejar

B0773F, L, ML, CA, WP, C, CW

Contoh Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi, Penyata Pendapatan

B0000

B0770F, L, ML, CA, WP, C, CW

Pengenalan Kepada Perakaunan

B0774F, L, ML, CA, WP, C, CW Aliran Dokumen Antara Pembeli Dengan Penjual

B0771F, L, ML, CA, WP, C, CW

Contoh Penyata Pendapatan Dan Kunci Kira-Kira

B0000

B0772F, L, ML, CA, WP, C, CW Format Kunci Kira-Kira

B0000

B0000

B0000

B0000

B0000

B0000

B0000

B0000

B0000

B0000

B0000

B0000